تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - چهل روز گذشت...

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

چهل روز گذشت...


 


سلامت میکنم بابا     جوابم میدهی یا نه؟
 
غریب افتاده ام، تنها     تو یادم میکنی یا نه؟

دعا در حق من کردی    هنوزم میکنی یا نه؟

اگر بد کرده ام بابا    جوانی بود و نادانی

نمیدانم که آیا تو     حلالم میکنی یا نه؟
{ یکشنبه 4 مرداد 1394 } { 00:27 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )