تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - باشد تا بفکر انتها باشیم

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

باشد تا بفکر انتها باشیممزرعـه را ملخ ها جویدنـد ...

 ولی مـا بـرایِ کـلاغها “متـرسک” سـاختـیم !

 و این بود ،

 شـروعِ جـهالت ...


طبقه بندی: تیکه دار،
{ چهارشنبه 28 بهمن 1394 } { 22:19 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )