تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - هه هه خداییا !!!

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

هه هه خداییا !!!

زندگی چون بچگی است

لذت بردن را یادمان ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ.

 از گرما می نالیم، از سرما فرار می کنیم

 در جمع، از شلوغی کلافه می شویم

 و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم!

 تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم

 و آخر هفته هم بی حوصلگی تقصیر غروب جمعه است و بس.

 ﻫﻤواره ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ اتمام ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ لحظات ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ:

 ﻣﺪﺭﺳﻪ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ، ﮐﺎﺭ

 ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ

 ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ.

 عجیب موجوداتی هستیم ما آدم ها !!


طبقه بندی: جملات احساسی، فلسفی،
{ دوشنبه 17 اسفند 1394 } { 22:11 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )