تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - فرار از نیاز تا پای سوختن

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

فرار از نیاز تا پای سوختن

پسر تنها و خسته
این روزهـا ...

خوابـم نمی آید

فقط می خوابـم تـا بیـدار نباشـم !

طبقه بندی: فلسفی، تنهایی، دل نوشته ها،
{ سه شنبه 25 اسفند 1394 } { 22:24 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )