تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - حماقت پشت حماقت

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

حماقت پشت حماقت


همیـشه سکـوت خـوب نیـست

 گـاهـی خُـرد میـشوی زیـر بـار حـرفهـای نـاگفتـه

 غافـل از اینکـه

 بـه تـو تـهمـت بـی جنـبگـی هـم میـزنند !

طبقه بندی: فلسفی، دل نوشته ها، تیکه دار، تنهایی،
{ جمعه 28 اسفند 1394 } { 21:59 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )