تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - و باز هم سکوت

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

و باز هم سکوتسکوت

 خطرناکتر از حرفهای نیشدار است.

 بی شك کسی که سکوت می کند ؛

 روزی حرفهایش را سرنوشت به شما می فهماند ...

طبقه بندی: فراموشی، تنهایی، دل نوشته ها،
{ پنجشنبه 19 فروردین 1395 } { 14:16 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )