تبلیغات

پشتیبانی

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے - جنگ جنگ تا پیروزی !

بـیـخیـال هـمــﮧ چــے

جنگ جنگ تا پیروزی !عادت نکن به شکست ،
  
به نجنگیدن برای آرزوهات ...
 
باور نکن نشدن ها رو ...
 
عادت نکن به عادی بودن ...
 
برای آرزوهات بجنگ
 
 اگه بجنگی موفق میشی
 
هرطور که شده
 
فقط نزار دیر بشه ...

طبقه بندی: فلسفی،
{ چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 } { 13:32 } { HamzeH.Mi } ( نظرات : عدد )